Author: vinbulgsponad

מערכת פרס עובדים שקופה. בונוסים מלקוחות הילדה עוזבים את עצמם. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי בגבעתיים – צור עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, וגברים מעוניינים הופכים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק למאזן העובד. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

© 2022 Glory Fields

Theme by Anders NorenUp ↑